Wijzigingen aan EU btw-regels

Wijzigingen aan EU btw-regels

De Europese Unie brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in de btw-regels. Deze veranderingen zullen in werking treden op 1 juli 2021

Alle bedrijven worden beïnvloed, maar de wijzigingen hebben met name betrekking op business-to-consumer (B2C)-verkopen en online marktplaatsen, inclusief bedrijven binnen en buiten de EU die verkopen aan klanten binnen de EU.

Deze wijzigingen vereenvoudigen procedures en zorgen voor minder papierwerk. Er kunnen ook bredere gevolgen zijn voor de manier waarop je zakendoet binnen de EU.

De drie grootste veranderingen zijn:

  1. Opheffing van de btw-vrijstelling op import van € 22,-
  2. Invoering van een One-Stop Shop (OSS)
  3. Bepaalde online marktplaatsen worden btw-ontvangen

 

1. Opheffing van de btw-vrijstelling op import van € 22,-

Wat betekent dit?

Vanaf 1 juli 2021 wordt er BTW geheven op alle commerciële goederen die in de EU worden ingevoerd, ongeacht de waarde. Voor zendingen met een waarde van 150 euro of minder kan dit ofwel in rekening gebracht worden op het moment van de verkoop door gebruik te maken van de nieuwe Import One-Stop Shop (IOSS), ofwel geïnd worden bij de eindklant door de douane-aangever (FedEx). 

EU-bedrijven die online goederen verkopen die zich buiten de EU bevinden aan klanten binnen de EU, kunnen ervoor kiezen om gebruik temaken van IOSS. Indien u meer wilt weten over de Import One-Stop Shop (IOSS), ga dan naar de website van de Europese Commissie.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

EU-bedrijven die goederen verkopen binnen EU-lidstaten zullen geen hinder ondervinden van de afschaffing van de drempelwaarde van € 22. EU-bedrijven die goederen verkopen die in de EU worden ingevoerd, zullen echter niet langer zendingen ter waarde van minder dan € 22 vrij van btw kunnen importeren.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Voorbeeld

Een online bedrijf in Duitsland verkoopt een paar sokken van € 10 aan een EU-klant in Duitsland. Dit paar sokken wordt vanuit China naar de klant verzonden.

Vóór 1 juli 2021

De zending kan btw-vrij naar de EU geïmporteerd worden omdat de waarde van de goederen lager is dan € 22.

Over alle zendingen wordt btw in rekening gebracht, ongeacht de waarde. Het btw-tarief van het land waarin de klant woont wordt toegepast.

2. Invoering van een One-Stop Shop (OSS)

Wat betekent dit?

Bedrijven hoeven zich niet meer in elk land waarin ze verkopen te registreren voor btw indien ze zich aanmelden voor OSS. Maar samen met introductie van het OSS, beëindigt de EU ook het systeem van btw-drempelwaarden voor kopen of afstand. Dit betekent dat bedrijven vanaf de eerste verkoop het btw-tarief van het EU-land waarin de klant woont in rekening moeten brengen, in plaats van wanneer een bepaalde drempelwaarde bereikt wordt.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

In plaats van dat bedrijven zich in meerdere landen in de EU voor btw moeten registreren, hebben ze de optie om een maandelijkse OSS-aangifte te doen met daarin al hun verkopen binnen de EU. De btw wordt aan hun lokale belastingdienst betaald, die het vervolgens doorstuurt naar de landen in kwestie.

Dit reduceert de complexiteit en de kosten van het voldoen aan internationale btw-regels voor online verkopers, en vereenvoudigt dus de internationale handel.

Een uitzondering op de regel: EU-bedrijven die minder dan € 10.000,00 per jaar internationaal aan B2C-goederen en -diensten verkopen kunnen hun binnenlandse btw-tarief in rekening brengen en deze verkopen vermelden op hun binnenlandse btw-aangifte.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Voorbeeld

Een Frans e-commercebedrijf verkoopt elektronica aan klanten in vijf andere EU-landen.

Vóór 1 juli 2021

Het bedrijf is verplicht btw te registeren en aan te geven in elk EU-land en klanten hun lokale btw-tarief in rekening te brengen indien de verkopen in het land een bepaalde drempelwaarde overschrijden.

Na 1 juli 2021

Het bedrijf kan ervoor kiezen zijn buitenlandse btw-registraties te beëindigen en alle EU-verkopen aan te geven via één OSS-btw-aangifte in eigen land. Het bedrijf moet het btw-tarief van het land waarin de klant woont in rekening brengen, ongeacht de totale omzet in dat land.

3. Bepaalde online marktplaatsen worden btw-ontvanger

Wat betekent dit?

Marktplaatsen die binnen de nieuwe EU btw-regels vallen zijn, bijvoorbeeld, online platforms die de verkooptransactie faciliteren. Zij maken het mogelijk voor verkopers om hun goederen rechtstreeks aan klanten te verkopen.

Bepaalde marktplaatsen zullen nu verantwoordelijk zijn voor het innen, aangeven en afdragen van de btw van de eindgebruiker, in plaats van de verkopers. Dit systeem is van toepassing op internationale of binnenlandse transacties, ongeacht de waarde.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Bedrijven die gebruik maken van onlinemarktplaatsen kunnen zich wellicht uitschrijven voor de btw in de EU-lidstaten, aangezien het de marktplaats zal zijn die geacht wordt de leverancier van de goederen te zijn en dus verantwoordelijk is voor de inning van de btw. Dit verlaagt de administratieve druk voor EU-verkopers.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Een e-commercebedrijf in de EU verkoopt een vaas van € 90 aan een EU-klant in een andere lidstaat, via een in aanmerking komende online marktplaats.

Vóór 1 juli 2021

Het EU-bedrijf dat de vaas verkoopt is verantwoordelijk voor het in rekening brengen van de btw en het betalen van de btw aan de autoriteiten.

Na 1 juli 2021

De marktplaats waarop de vaas verkocht wordt is verantwoordelijk voor het in rekening brengen van de btw en het betalen van de btw aan de autoriteiten.

Laatst aangepast opmaandag 26 april 2021 20:07

Aanvullende informatie

Log in om reacties te plaatsen
terug naar boven

Gebruikers

Bedrijf starten

Partners

Bedrijfsinformatie